Καριέρα

Οι τεχνικές και εμπορικές εταιρείες ΑΦΟΙ Παπαϊωάννου εξελίσσονται συνεχώς. Η ανάπτυξη και εξέλιξή τους εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την αφοσίωση και τον υψηλό βαθμό επαγγελματισμού, που επιδεικνύουν οι άνθρωποί της.

Στην παρούσα χρονική στιγμή, το ανθρώπινο δυναμικό των εταιρειών καλύπτει τις θέσεις εργασίας και δεν κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση νέων εργαζομένων.