Οι Άνθρωποι μας

Οι Tεχνικές και Eμπορικές εταιρείες PAPAIOANNOU παρέχουν περισσότερες από 600 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας διαμορφώνοντας ένα εργασιακό περιβάλλον χαρακτηριστικά του οποίου είναι η ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα και δέσμευση των εργαζομένων στις εταιρικές αξίες.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου αποτελείται από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση και με δραστηριοποίηση σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς.